Bookmark and Share Add to Favorites  
ค้นหาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ยากำจัดหนู สะตอม
ยากำจัดแมลง ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี.
กรดอินทรีย์ ลูโปรมิกซ์ เอ็นซี
เมนูหลัก

ABOUT US


         บริษัท เวท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2543  โดย                 การรวมกลุ่มของ สัตวแพทย์และเภสัชกรที่มีประสบการณ์มานานในธุรกิจยาสัตว์  ที่ต้องการเสนอแนวทางเลือกใหม่ให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์  โดยสามารถลด ต้นทุนการผลิตสัตว์ลงและได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง  ด้วยราคายุติธรรม  โดยจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์อันได้แก่  วัคซีน พรีมิกซ์   ยาผสมอาหาร  ยาปฎิชีวนะละลายน้ำ  ยาฉีด  ยาปั๊มปาก   วิตามิน  ยาฆ่าเชื้อ  และยากำจัดแมลง 

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบมาตรฐานขององค์กร   อันพึงตระหนักให้ลูกค้าได้พึงพอใจในสินค้าและบริการ   เราจึงได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  จากบริษัท intertek industry and certification services (Thailand) จำกัด ภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัทคือ "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า”

 

 โครงสร้างองค์กร    

    บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด ประกอบด้วยบุคลากร โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

-ฝ่ายบริหาร      

 " สิ่งที่ทางบริษัทฯได้ยึดถือและให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การทำงานเป็นทีม พนักงานมีความสามัคคีและมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกัน ดังนั้นเราจึงสร้างระบบสิ่งตอบแทนที่ดีในการทำงาน พนักงานทุกคนมีส่วนได้รับค่าตอบแทนตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเราได้วางแนวทางการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา"

นายสัตวแพทย์อุดม วิบูลย์อุทัย" ประธานบริหารกล่าว.

 

 -ฝ่ายขายและการตลาด

  " ในส่วนของฝ่ายขาย ทางบริษัทได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้าสูงสุด ดังนั้นทางเราจึงได้จัดทีมวิชาการโดยสัตวแพทย์และสัตวบาลผู้ทรงคุณวุฒิไว้คอยให้คำแนะนำ เมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย"  

 

 -ฝ่ายบัญชี                                

  " งานของเราฝ่ายบัญชีถือเป็นงานให้การสนับสนุน เรามีทั้งลูกค้าภายนอกและภายใน ทางบัญชีจึงมุ่งการให้บริการทางบัญชีที่ถูกต้อง และรวดเร็วเป็นสำคัญค่ะ "

คุณชญาดา  เรืองรอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 
-ฝ่ายจัดซื้อและการเงิน

 " เนื่องจากเรามีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าของเรา ดังนั้นเราฝ่ายจัดซื้อจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาและคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบที่จะมาใช้ในสินค้าของเราอย่างมาก ขอให้มั่นใจได้ว่า สิ่งที่เราจัดหามาสำหรับทุกท่าน เราได้คัดสรรมาอย่างดีค่ะ"

คุณสมนา สุขชัยปราการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 

 -ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง " หน่วยงานของเรามีปณิธานในการมุ่งมั่นให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ทางเรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ"                                                                                     

 คุณอารักษ์ สายชู ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง